Project Description

De bevelandse eilanden verbeeld in de huisstijl van de Heemkundige Kring

WANT DIT IS HUN WERK- EN ONDERZOEKGEBIED

logo-brand-2-build

Het design

Voor het ontwerp van het logo voor de Heemkundige Kring was het de uitdaging om de beleving van het onderzoeken van de lokale geschiedenis in een beeld te vangen. Via brainstormen en gesprekken met leden kwam voornamelijk het werkgebied, de Bevelandse eilanden, als verbindende factor naar voren. Dus dit werd het uitgangspunt voor het beeldmerk. Bij de uitwerking werd het element onderzoeken toegevoegd via de visualisatie van diepte lagen van de grond toegevoegd. Om het logo design compleet te maken is er gekozen voor een warm rood,  die de rijkheid van geschiedenis verbeeld en voor een donker grijs, die de link naar de zware zeeuwse klei verbeeld.

  • Logo design

  • Brainstormen

  • Illustratie

Designs

De Heemkundige kring heeft met de nieuwe huisstijl een stap gezet om professioneler hun leden te informeren en nieuwe leden te werven. Daarom is er gekozen om naast het logo en briefpapier design ook een brief-, factuur en incassosjabloon voor Word te laten maken zodat alle communicatie voortaan dezelfde look en feel heeft.

Stationary design
Sjabloon design

Resultaat

De Heemkundige Kring wil met behulp van de nieuwe huisstijl ook actiever aan de slag gaan met hun visie, meer jongere leden aantrekken.

logo-brand-4-life
logo-brand-4-life